Škola výživy - MAHRA, spol. s r.o.

Výživové poradenství - distanční kurzy

Všechny naše aktivity i kompletní informace o kurzech najdete na:

www.mahra.eu


Distanční kurz - Výživový poradce a sportovní dietolog

pro výkon činnosti Poradce pro výživu

Celý kurz probíhá distanční formou na internetu v mezinárodním výukovém prostředí Moodle.

Kurz se skládá ze tří samostatných částí:

  1. Přípravný kurz (trvá 8 až 12 týdnů - osvědčení se nevydává) - kurz nemusí absolvovat zájemci, kteří doloží, že složili zkoušky z biochemie a z fyziologie (nebo somatologie, nebo biologie člověka) na VŠ
  2. Základní kurz (trvá 19 až 23 týdnů - osvědčení Poradce pro výživu)
  3. Nástavbový kurz (trvá 16 až 20 týdnů - osvědčení Výživový poradce a sportovní dietolog)

Vzdělávání v našich kurzech je určeno pro ty zájemce, kteří se chtějí stát poradci pro výživu, ale také pro pracovníky v oboru regenerace a rekondice, péče o tělo a wellness, pro instruktory fitness a sportovní trenéry, pro učitele gastronomických oborů, pro prodejce zdravé výživy a také pro všechny, které problematika lidské výživy zajímá.

Více než polovinu účastníků našich kurzů tvoří absolventi vysokých škol včetně absolventů fakult přírodovědeckých, lékařských,  farmaceutických, pedagogických, chemicko-technologických, tělesné výchovy a sportu, zemědělských, veterinárních a dalších.

Naše kurzy jsou rozsáhlejší a náročnější na zvládnutí učební látky, než je v podobných kurzech běžné. Náročnost přibližně odpovídá dálkovému studiu na VŠ. Všichni, kdo chtějí získat naše osvědčení, se musí v celém průběhu kurzu velmi intenzivně učit a pak prokazovat nabyté znalosti skládáním průběžných online testů a zpracováním úkolů.

Jak asi testy vypadají zjistíte podle volně přístupných kontrolních testů na https://www.mahra.eu.

Absolventy našich starších kurzů upororňujeme na zásadně aktualizovaný a rozšířený předmět Mikroorganizmy a výživa v Nástavbovém kurzu, do kterého se mohou přihlásit i samostatně.

Pořadatel: MAHRA, spol. s r.o., Jana Zajíce 3, 170 00 Praha7, telefon: 603 759 879, e-mail: mahra@nutrice.org