kurzy najdete na webu Školy výživy MAHRA s.r.o. zde - http://www.mahra.eu


Kurz se skládá ze tří samostatných částí.

První je Přípravný kurz (značka PřKD), kde jsou probrány vybrané důležité kapitoly z chemie, biochemie a biologie člověka a to až na úrovni znalostí pro přijímací zkoušky na VŠ. Základem pro výuku jsou učebnice pro přírodovědná gymnázia. Můžete si zkusit na úvodní stránce serveru http://www.mahra.eu/ nahoře anonymní Kontrolní testy, které jsou podobné, jako závěrečné testy z modulů Přípravného kurzu.

Studenti a absolventi VŠ, kteří v rámci svého studia složili zkoušky z biochemie a fyziologie (případně somatologie, nebo biologie člověka) nemusí dělat Přípravný kurz a mohou rovnou začít 2.částí kuru, to je Základním kurzem. Pokud někdo složil jen jednu požadovanou zkoušku, může v Přípravném kurzu dělat jen ten modul, kde zkoušku nemá.

Jako doklad složených zkoušek se posílá mailem v PDF souboru kopie diplomu z VŠ, kde jsou uvedené zkoušky součástí studia, nebo kopie indexu, pokud někdo studium ještě nedokončil, nebo ukončil, ale uvedené zkoušky složil.

Další části kurzu je možné absolvovat postupně i s časovým odstupem, maximálně však do jednoho roku od ukončení předchozí části kurzu.

Po absolvování druhé části kurzu se vydává osvědčení Poradce pro výživu - základní distanční kurz.

Po absolvování třetí části kurzu VPDn se vydává osvědčení Výživový poradce a sportovní dietolog - odborný distanční kurz 

Kurz spojuje poznatky z oborů výživy, potravinářství, klasické a sportovní medicíny a tělovýchovy. Velký důraz je kladen na pochopení souvislostí celé problematiky.


Přípravný kurz obsahuje tyto moduly (předměty):

Základy chemie a biochemie - 8 týdnů - 7 týdenních lekcí + 7 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test

Stavba atomů a molekul (Základní chemické pojmy; Atom; Elektronový obal atomu; Chemická vazba); Prvky a sloučeniny (Periodická soustava; Názvosloví; Biogenní prvky); Chemické reakce; Dispersní soustavy; Uhlovodíky; Deriváty uhlovodíků a heterocyklické sloučeniny; Úvod do biochemie

Základy biologie člověka - 8 týdnů - 7 týdenních lekcí + 7 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test

Obecná biologie; Cytologie; Soustava žláz s vnitřní sekrecí; Krev, oběhová a mízní soustava; Dýchací a vylučovací soustava; Nervová soustava; Trávicí soustava.

 

Základní kurz obsahuje tyto moduly (předměty):

První část kurzu:

Základy výživy - 9 týdnů - 8 týdenních lekcí - 8 průběžných testů, 2 úkoly a Závěrečný souhrnný test

Enzymy, katalýza a biosyntéza; Obecný metabolizmus; Energetický metabolismus; Aminokyseliny a peptidy; Proteiny; Sacharidy; Lipidy; Cholesterol

Potravinářství - 9 týdnů - 8 týdenních lekcí - 8 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test

Základní termíny v potravinářství; Označování potravin; Maso a masné výrobky; Mléko a mléčné výrobky; Ryby, drůbež, zvěřina, vejce; Obiloviny, okopaniny, luštěniny, olejniny; Ovoce a zelenina; Pochutiny, nápoje, biopotraviny

Druhá část kurzu:

Zdravá životospráva - 8 týdnů - 7 týdenních lekcí - 7 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test

Historický vývoj lidské stravy; Sebepojetí, indexy a složení těla; Zdravý životní styl a správné rozložení příjmu stravy; Řízení, regulace a poruchy příjmu potravy; Výživová doporučení; Pitný režim; Alternetivní výživové směry;

Základy výživy II. - 8 týdnů - 7 týdenních lekcí - 7 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test

Struktura membrán; Bariéry a transport; Imunitní systém; Voda a ABR; Regulace v organizmu; Fyziologie trávení; Hladovění a diety;

Závěrečná práce - Rozbor jídelníčku vzorového klienta (tabulková část)


Nástavbový kurz obsahuje tyto moduly (předměty):

První část kurzu:

Mikroorganizmy a výživa - 9 týdnů - 8 týdenních lekcí - 8 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test

Úvod do mikrobiologie; Mikrobiální ekosystém a biofilm; Lidský mikrobiom; Gastrointestinální ekosystém; Mikrobiom a zdraví; Modulace mikrobiomu; Hygiena výživy; Alergie z potravin;

Doplňky výživy - 9 týdnů - 8 týdenních lekcí - 8 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test

Vláknina; Volné radikály a oxidační stres; Vitaminy; Minerální látky obecně; Minerální látky jednotlivě; Aditiva (E); Farmakologické ergogeny; Harmonizátory;

Druhá část kurzu:

Redukční výživa - 7 týdnů - 6 týdenních lekcí - 6 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test

Obezita; Příčiny a řešení obezity; Výživa pro redukci obezity; Metody léčby obezity; Metabolický syndrom; Léčba obezity pohybem;

Sportovní výživa - 7 týdnů - 6 týdenních lekcí - 6 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test

Energetická potřeba a nutriční nároky; Využití základních živin v zátěži; Mikroživiny, tekutiny a alkohol ve sportu; Výživa při soutěži; Doplňky stravy a podpora nutričních cílů; Specifické postupy stravování

Závěrečná práce - Rozbor jídelníčku vzorového klienta


Po absolvování Základního, nebo Nástavbového kurzu je možné absolvovat ještě Doplňkové kurzy:

Dětská výživa
Výživa v prevenci rakovinyPořadatel: MAHRA, spol. s r.o., Jana Zajíce 3, 170 00 Praha7, telefon: 603 759 879, e-mail: mahra@nutrice.org