Důležité upozornění pro zájemce o naše kurzy  

Naše kurzy jsou rozsáhlejší a náročnější na zvládnutí učební látky, než je v podobných kurzech běžné. Náročnost přibližně odpovídá dálkovému studiu na VŠ. Všichni, kdo chtějí získat naše osvědčení, se musí v celém průběhu kurzu velmi intenzivně učit a pak prokazovat nabyté znalosti skládáním průběžných online testů a zpracováním úkolů. 

Jak asi testy v našich kurzech vypadají zjistíte podle volně přístupných kontrolních testů na http://www.mahra.cz/ Tyto testy odpovídají přibližně souhrnným testům z první části kurzu tj. z Přípravného kurzu. Při studiu v Přípravném kurzu děláte postupně ze 7 týdenních lekcí 7 dílčích testů s menším počtem otázek a na závěr potom souhrnný test z celého předmětu, který je podobný kontrolnímu testu.

Informace o studiu

Naše distanční studium výživy probíhá výhradně po internetu. Kurzy jsou připraveny v prostředí Moodle, což je mezinárodní program používaný pro distanční studium v celé EU.

Pro zapsání do kurzu je nejdříve nutné vyplnit na elektronický přihláškový formulář. Přihlášeným účastníkům posíláme cca jeden měsíc před začátkem kurzu mailem pokyny k platbě kurzovného, které je splatné cca 14 dní před začátkem kurzu.

Po uhrazení kurzovného obdrží účastník poštou písemné studijní materiály. Nejpozději jeden den před zahájením studia obdrží účastník mailem přístupová hesla do internetového kurzu. Na stránce kurzu jsou k jednotlivým lekcím uveřejněny pokyny, co a z jakých studijních materiálů se má účastník naučit. Zároveň jsou tam ke stažení do PC účastníka uveřejněny další studijní materiály a prezentace.  Součástí studia jsou také online testy a úkoly k probírané látce. Jsou hodnoceny lektory kurzů a bez jejich úspěšného absolvování není možné obdržet osvědčení. 

Kurz se skládá z modulů, což jsou vlastně jednotlivé předměty. Každý modul se skládá z několika týdenních lekcí. Počet lekcí v modulu záleží na typu kurzu a počet lekcí a jejich náplň jsou uveřejněny v náplni kurzu u jednotlivých modulů.

Každá lekce trvá týden a je ukončena testem, nebo klasifikovaným úkolem, nebo obojím. Test se skládá on line po internetu. Účastník má na složení každého testu pět pokusů a jeden měsíc od uveřejnění testu. V každém modulu se na závěr skládá ještě souhrnný test z daného předmětu.

Po složení všech testů a obhájení klasifikovaných úkolů obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Pořadatel: MAHRA, spol. s r.o., Jana Zajíce 3, 170 00 Praha7, telefon: 603 759 879, e-mail: mahra@nutrice.org