Distanční škola výživy - internetové kurzy - Obchodní podmínky

Toto znění Obchodních podmínek platí od 1.6.2010

Smlouva o absolvování kurzu mezi pořadatelem a účastníkem se považuje za uzavřenou okamžikem uhrazení zálohy na cenu kurzu.

 

Pořádání kurzu
Úhrada ceny kurzu

 

Storno poplatky
Distanční kurz zahrnuje v základní ceně
Další úhrady placené účastníkem kurzu  
Další ujednání

 

                                                  Za Škola výživy MAHRA s.r.o.

                                                  MVDr. Ing. Miloslav Valenta

                                                         jednatel společnosti

 


 

Pořadatel: MAHRA, spol. s r.o., Jana Zajíce 3, 170 00 Praha7, telefon: 603 759 879, e-mail: mahra@nutrice.org