Historie

Náplň činnost

Společnost MAHRA, spol. s r.o. vznikla na začátku roku 2001. Náplní naší činnosti je pořádání rekvalifikačních a odborných kurzů, školení a seminářů včetně poradenství v oblasti zdravé, sportovní a redukční výživy, zdravého životního stylu, prevence civilizačních chorob, redukce hmotnosti, snižování nadváhy a úprav postavy.
 

Autoři výukových programů

Autorem výukových programů jednotlivých odborných i rekvalifikačních kurzů je MVDr. Ing. Miloslav Valenta, který byl od roku 2004 držitelem první akreditace udělené v ČR Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání rekvalifikačních kurzů zaměřených na výživové poradenství.
 

Pořádané kurzy

V letech 2004 až 2007 jsme pořádali rekvalifikační kurz MVDr. Ing. Valenty Poradce pro správnou výživu, výživu sportovců a zdravou životosprávu ve spolupráci se školou fitness a aerobiku FACE CZ ve školicím středisku FACE v Praze.
 
V květnu 2007 jsme získali novou akreditaci Ministerstva školství na obdobný rekvalifikační kurz Výživový poradce a sportovní dietolog, který vychází ze zkušeností a z náplně předchozího kurzu a je určený pro pracovní činnost  Poradce pro výživu. Tento kurz pořádáme v učebnách 2. lékařské fakulty UK v Praze - Motole.
 
V červnu 2010 jsme pro náš rekvalifikační kurz  Výživový poradce a sportovní dietolog získali novou akreditaci Ministerstva školství na další tříleté období. 
 
Kurz Výživový poradce a sportovní dietolog je možné již od roku 2008 absolvovat také distanční formou studia po internetu, ale bez vydání rekvalifikačního osvědčení. Na závěr se vydává stejné osvědčení, jako u odborných kurzů.
 
Od roku 2007 pořádáme také odborné kurzy Poradce pro výživu pro všechny zájemce, tedy i pro ty, kteří nemají maturitu. Kurzy je možné absolvovat formou řádného i formou distančního studia.
 
V srpnu 2013 jsme získali nové akreditace pro rekvalifikační kurzy Poradce pro výživu a Výživový poradce.


Pořadatel: MAHRA, spol. s r.o., Jana Zajíce 3, 170 00 Praha7, telefon: 603 759 879, e-mail: mahra@nutrice.org