Lektoři

 Lektoři denních a distančních kurzů


MVDr. Ing. Miloslav Valenta

MVDr. Ing. Miloslav Valenta

Absolvent Vysoké školy Veterinární v Brně obor Hygiena potravin, Vysoké školy zemědělské v Praze a trenérské školy Petra Stacha.

Má bohaté praktické zkušenosti v oblasti sportovní, redukční a zdravé výživy i v oborech technologie výroby a hygieny potravin. Od roku 1999 se věnuje poradenství se zaměřením na problematiku správné výživy, výživy sportovců a prevenci civilizačních chorob.

Od roku 2004 do roku 2016 vyučoval výživu v rekvalifikačních kurzech pro Poradce pro výživu. Několik let externě přednášel výživu v Trenérské škole Petra Stacha. Od roku 2005 do roku 2016 působil jako externí lektor bakalářského a magisterského studia na 2. lékařské fakultě UK Praha. Od roku 2008 působil také jako externí lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Od roku 2016 je v důchodu.
Pořadatel: MAHRA, spol. s r.o., Jana Zajíce 3, 170 00 Praha7, telefon: 603 759 879, e-mail: mahra@nutrice.org